söndag 27 juni 2010

grått, grönt och rosai hinken hoppas jag på en något sen narciss. i den stora betongkrukan samsas vita violer med utblommad rosa förgätmigej. mossa i lilla betongen, massa funkia och akleja i grusgången.just nu är jag extra förtjust i bräckorna – som denna skuggbräckadaggkåpasockblommarosa aklejor

0 kommentarer: